Hoppa till innehåll

Tullen övervakade alkoholfritt öl och andra alkoholfria drycker – importförbud för fyra partier på grund av tillsatsämnen

Utgivningsdatum 29.5.2023 8.15
Pressmeddelande

Tullen förberedde sig för att skydda sommaren och festsäsongen genom att i större utsträckning än tidigare kontrollera alkoholfria drycker såsom alkoholfritt öl, cider och vin. Tullen förbjöd import av fyra drycker på grund av tillsatsämnen. Dessutom fick fler än hälften av de kontrollerade produktpartierna en anmärkning p.g.a. bristfälliga förpackningspåskrifter.

De alkoholfria dryckernas ökande popularitet under de senaste åren har också fått Tullen att fästa större uppmärksamhet vid dem än tidigare. På våren 2023 valde Tullen, med tanke på sommarens examensfester och andra tillställningar, fler alkoholfria drycker för kontroll än under de senaste åren. Tullen kontrollerade 28 partier med alkoholfria drycker, såsom alkoholfritt öl, cider och vin som importerats till Finland.

Tullen förbjöd import av fyra produktpartier på grund av tillsatsämnen. Produkterna som underkänts i kontrollen kom från Storbritannien och Tyskland.

Utöver importförbuden fick fler än hälften av de kontrollerade partierna en anmärkning av Tullen. De flesta av de 21 anmärkningarna gavs för drycker som importerats från EU-länder. Anmärkningarna berodde på bristfälliga förpackningspåskrifter, såsom felaktigt angivna ingredienser. 

Importförbuden berodde på för mycket eller felaktiga tillsatsämnen

Tillsatser används i produktionen av många förädlade livsmedel, och deras användning eller mängder i livsmedel regleras i lagstiftningen. Tullen övervakar att tillsatssammansättningen för ett livsmedel som ska importeras följer bestämmelserna. Om sammansättningen inte är i sin ordning, förbjuder Tullen att varupartiet släpps ut på den finska marknaden.

I övervakningen av vårens alkoholfria drycker gav Tullen importförbud för tre alkoholfria ölsorter, eftersom de innehöll för höga halter av sorbinsyra för den berörda produktgruppen.

– Med sorbinsyra förhindrar man till exempel att produkten blir dålig. Det är ett vanligt och säkert konserveringsmedel när det används enligt bestämmelserna, säger tullkemist Sanna Henttonen.

Det fjärde partiet med drycker som fick importförbud av Tullen var en tysk ekologiskt producerad tebaserad festdryck. Vid laboratoriet fann man att den innehöll konserveringsmedel, som en sådan här ekologisk produkt inte får innehålla.

Förpackningspåskrifterna är viktiga för konsumenten – Tullen påpekade felaktigheter

För smärre fel ger Tullen en anmärkning till aktören. Anmärkningarna som getts vid kontrollen av alkoholfria drycker berodde på fel och bristfälligheter i förpackningspåskrifterna. De fel som upptäcktes av Tullen utgjorde dock inte någon omedelbar hälsorisk, och det infördes inte något importförbud för produkterna.

– Bristfällig angivna allergener upptäcktes i förpackningspåskrifterna för flera produkter. Antingen var uppgifterna om allergener inte framhävda eller så hade endast gruppnamnet, t.ex. sulfiter, använts i stället för det exakta namnet, berättar överinspektör Jenni Vuokko vid Tullaboratoriet.

I flera produkter hade alkoholhalten inte heller angetts, och användningen av sötningsmedel hade inte angetts i samband med produktens namn. Dessa uppgifter är viktiga för konsumenten.

Övervakning av alkoholfria drycker är en fortlöpande verksamhet

Även om alkoholfria drycker är en trend som särskilt dykt upp på senare tid, har Tullen övervakat alkoholfria ölsorter och andra drycker för vuxna i flera år. Under de senaste åren har fler kontrollprover tagits än tidigare.

– Förpackningspåskrifter som inte stämmer eller som är felaktiga, är den vanligaste bristen hos importerade drycker och felen gäller ofta ingredienser, såsom tillsatsämnen. I allmänhet kräver kontrollen av tillsatsämnen i drycker laboratorieundersökningar. Utifrån dem kan vi bedöma om tillsatserna har angetts rätt på förpackningen, konstaterar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Tullen övervakar att drycker och även andra livsmedel som importeras kommersiellt är säkra och föreskriftsenliga. Kontrollproverna undersöks vid Tullaboratoriet och resultaten rapporteras regelbundet till bl.a. Livsmedelsverket, jord- och skogsbruksministeriet och EU-kommissionen. Utöver drycker och livsmedel så övervakar Tullen också produktsäkerheten hos bruks- och konsumtionsvaror som importeras till Finland.

Mediemeddelande