Hoppa till innehåll

Tilläggstullar på produkter med ursprung i USA 8.5.2020

8.4.2020 9.30
Pressmeddelande

Företag som importerar tändare och vissa varor av plast med ursprung i USA ska betala tilläggstull från och med den 8 maj 2020. Tändarna klassificeras enligt KN-nummer 9613 80 00. Tilläggstullen är 20 procent. De berörda plastvarorna är beslag till möbler, karosserier och likande produkter. De klassificeras enligt KN-nummer 3926 30 00. Tilläggstullen är 7 procent.

Därtill införs senast den 8 februari 2023 en tilläggstull på spelkort med ursprung i USA. Spelkorten klassificeras enligt KN-nummer 9504 40 00 och tilläggstullen på dem kommer att vara 4,4 procent.

Tilläggstullarna tillämpas så länge och i den utsträckning som USA tillämpar sina skyddsåtgärder. Kommissionens förordning publicerades den 7 april 2020 i EU:s officiella tidning nr L 109.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar