Hoppa till innehåll

Till utlandet med hunden - Passet och vaccinationerna är väl i ordning för att återkomsten till Finland ska gå utan problem?

Utgivningsdatum 16.5.2023 7.55
Pressmeddelande

Många som reser med en hund eller katt blir överraskade när Tullen frågar efter djurets pass vid ankomsten till Finland. Enligt Tullens iakttagelser vet inte alla sällskapsdjursägare att införseln av sällskapsdjur omfattas av flera krav som man borde ha tagit reda på redan innan resan.

- Vi hör vid gränsövergångsställen, dvs. i hamnar och på flygplatser, alltför ofta djurägare säga att de inte visste att sällskapsdjuret ska ha ett EU-pass för sällskapsdjur eller ett hälsointyg, eller att hälsointyget ska vara av ett visst slag, berättar tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen.

För införsel av katter, hundar och tamillrar till Finland behövs olika dokument, intyg och vaccinationer. Dessa importkrav varierar beroende på t.ex. från vilket land man kommer med djuret till Finland.  Det finns skillnader också mellan EU-länder och de nordiska länderna, för att inte tala om länderna utanför EU.

Med kraven säkerställs att inga farliga sjukdomar, t.ex. rabies, sprider sig i Finland till djur och människor.

- Om villkoren för införseln inte uppfylls måste djuret skickas tillbaka till avgångslandet. Om detta inte lyckas måste djuret avlivas, eftersom det inte finns möjlighet till karantän i Finland. Vi önskar således verkligen att ägare till sällskapsdjur förstår att det är deras ansvar att i god tid ta reda på vilka krav som gäller. Därför påminner vi också om dessa saker regelbundet, fortsätter Sulander-Seppänen.

Beakta åtminstone dessa saker vare sig du ska åka på en semesterresa med ditt sällskapsdjur eller vill köpa ett djur utomlands

 • Sällskapsdjuret ska vara id-märkt

  Alla resande sällskapsdjur ska vara id-märkta med ett mikrochip som injicerats före rabiesvaccinet.  Också en klart läsbar tatuering godtas som id-märkning, om tatueringen gjorts före den 3 juli 2011.

 • För länder med hög risk för rabies krävs förutom vaccin en antikroppsundersökning

  Sällskapsdjuret ska ha ett giltigt rabiesvaccin. Om sällskapsdjuret kommer till Finland från ett land med hög risk för rabies, ska djuret medföljas av resultatet av en undersökning av rabiesantikroppar. Antikroppstestet ska göras tidigast 30 dagar efter rabiesvaccinet och minst tre månader före inresan. Det räcker alltså inte med bara ett intyg om rabiesvaccinering. Länder med hög risk är till exempel Turkiet, Thailand och Indien.

  Om sällskapsdjuret har varit med på en semesterresa till exempel i Turkiet ska du alltså vid återresan till Finland kunna visa upp resultatet av ett antikroppstest.

 •  Behandling mot ekinokockos behövs för hundar vid inresa från Sverige

  En hund som reser in till Finland behöver oftast medicinering mot ekinokockos. Hundar som reser in från Sverige behöver behandlas mot ekinokockos minst 1 dygn (24 h) och högst 5 dygn (120 h) innan inresan till Finland. Om resan varar under 24 timmar är engångsmedicineringen alltså inte möjlig. För korta eller upprepade resor är det bra att diskutera med en veterinär om att använda en s.k. 28-dygnsregel.

  Medicineringen mot ekinokockos utförs alltid av en veterinär som ska anteckna det givna läkemedlet i sällskapsdjurspasset eller hälsointyget

 • Ta alltid reda på kraven hos myndigheterna i Finland

  Veterinärer i utlandet kan ha fel uppfattningar om de finländska kraven. Kontrollera kraven alltid hos Livsmedelsverket. På Livsmedelsverkets webbplats finns en sökmotor som hjälper dig att enkelt ta reda på vilka villkor som gäller för inresa av hundar och katter till Finland. På formuläret ifylls ursprungslandet och djurets uppgifter, varefter formuläret visar en förteckning över kraven.
 • Ägaren betalar kostnaderna om villkoren för inresa inte uppfylls

   En avgift tas ut för att förvara sällskapsdjuret i Tullens djurlokaler innan det återsänds till ursprungslandet, liksom för att avliva sällskapsdjuret. Det är ägaren som står för dessa kostnader.

Kontrollera i god tid innan inresan till Finland kraven på Livsmedelsverkets webbplats
Mediemeddelande