Hoppa till innehåll

Slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter från tredjeländer trädde i kraft 2.2.2019

10.10.2019 12.00
Pressmeddelande

Tullen påminner företagen om att skyddsåtgärderna som hänför sig till importen av vissa stålprodukter från tredjeländer har varit i kraft sedan februari i år.

Detta innebär att då stålprodukter importeras från länder som omfattas av skyddsåtgärderna ska man vid meddelandedeklarering i tulldeklarationen ange 120 som kod för tullbehandling (förmånsbehandling) samt kvotnummer och landgruppskod.

Vid ansökan om kvottilldelning i en landspecifik kvot, ska man i tulldeklarationen använda detta lands kod. Kvotbegäran kan inte göras via Tullens webbförtullningstjänst. Vid kvotförtullning ska man alltid först inlämna en förenklad deklaration och sedan en kompletterande deklaration inom 10 dagar efter överlåtelsen av varorna. Om varorna förtullas manuellt ska den kompletterande deklarationen inlämnas inom sju dagar efter överlåtelsen av varorna.

Om man i tulldeklarationen angett som tullbehandling 100 och som tullsystem 1011, så har inte en ansökan om tilldelning ur tullkvoten lämnats in för varupartiet, varvid en tilläggstull på 25 % uppbärs. På grund av tekniska skäl kan tilläggstullen komma att uppbäras senare.

Stålprodukternas skyddsåtgärder kan kontrolleras i Taric-tjänsten.

Slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter från tredjeländer träder i kraft 2.2.2019. Samtidigt avbryts övervakningen i förväg för flera stålprodukter, meddelande 1.2.2019

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar