Hoppa till innehåll

På väg till Norge för att jaga? Lagstiftningen har ändrats

Utgivningsdatum 27.7.2022 13.30
Pressmeddelande

Nu när jaktsäsongen närmar sig vill finska tullen påminna jägare som reser till Norge att se till att deras tillstånd är i ordning. Enligt överenskommelsen om gränstullsamarbete kan finska tullen också sköta ärenden som hör till norska tullen.

I gränsöverskridande trafik är ett vapentillstånd som används i Finland inte ett dokument med motsvarande validitet som ett europeiskt skjutvapenpass. 

- Om en jägare som reser till Norge inte har ett europeiskt skjutvapenpass, måste hen ansöka om ett separat tillstånd från norska polisen. Ett jakttillstånd, vapentillstånd och en anmälan vid gränsövergångsstället räcker inte längre. Om tillståndsärendena inte är i ordning blir det ingen jaktresa, säger tullöverinspektör Jarkko Hietanen vid Kivilompolo tullkontor. 

De flesta jägare som överskrider gränsen mellan Finland och Norge har ett europeiskt skjutvapenpass, men personer som endast har ett vapentillstånd förekommer också. 

- Det verkar som att jaktresor över gränsen har ökat i popularitet när det i Finland inte finns tillräckligt med småviltstillstånd för alla som vill ha dem. Jägare som reser till Norge har i regel varit medvetna om bestämmelserna och det har inte tidigare förekommit några större brister i de dokument som krävs. Nu har den norska lagstiftningen ändrats och därför är det viktigt att i god tid före resan kontrollera vilka krav som gäller, påminner Hietanen jägarna.

Finska och norska staten har en överenskommelse om tullsamarbete vid gränsen, dvs. vid behov samarbetar man vid tullövervakning och tullklarering. Finska och norska tullen arbetar i tätt samarbete vid landsgränsen mellan Finland och Norge vid gemensamma stationer. 

Resmålets importrestriktioner eller bestämmelser ska alltid utredas hos myndigheterna i det berörda landet. 

Mera information om resande med skjutvapen till Norge finns på norska tullens webbplats 

 Mera information om resande med jaktvapen till Norge finns på norska polisens webbplats

Mediemeddelande