Hoppa till innehåll

Omräkningskurser för valuta i juli 2022 (uppdaterad 30.6.2022)

Utgivningsdatum 23.6.2022 15.51
Pressmeddelande

Tullen fastställer de omräkningskurser som ska tillämpas vid bestämning av tullvärdet på importerade varor. Valutaomräkningskurserna publiceras på webbplatsen tulli.fi på sidan Omräkningskurser. De publicerade omräkningskurserna ska, om inte annat meddelas, tillämpas på sådana varor som i Finland under den på webbsidan angivna tiden förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

De nyaste valutaomräkningskurserna (uppdaterad 30.6.2022)

Meddelanden om omräkningskurser