Hoppa till innehåll

Olaglig distribution av snus och cigaretter till ett värde av hundratusentals euro i Birkaland och huvudstadsregionen

Utgivningsdatum 25.7.2023 8.37
Pressmeddelande

Tullen har undersökt en brottshelhet där snus och tobaksprodukter har smugglats till Finland och därefter distribuerats olagligt särskilt i Birkaland. Snuset misstänks ha förts in från Sverige och cigaretterna huvudsakligen från de baltiska länderna. Cirka tjugo personer är misstänkta i fallet.

I oktober 2022 gjorde Tullen flera husrannsakningar och platsgenomsökningar i Birkaland. I samband med dessa beslagtogs cirka 100 kg snus, 300 kartonger cigaretter och två olovliga vapen. Tullen misstänker att den huvudmisstänkta, som är från Birkaland, har skaffat flera hundra kilo snus, hundratals kartonger cigaretter samt elektroniska cigaretter från flera olika personer och sedan låtit sina underförsäljare förmedla dessa vidare till Birkaland. Den ekonomiska vinningen av den huvudmisstänktas brottsliga verksamhet uppskattas uppgå till hundratusentals euro.

Från Birkaland ledde spåren till en smugglare i Vanda

Den huvudmisstänktas förehavanden ledde i november 2022 Tullen till huvudstadsregionen. En person bosatt i Vanda misstänks ha deltagit i den illegala importen och distributionen av punktskattepliktiga produkter. Från ett lager och en paketbil som var i Vandabons besittning beslagtogs cirka 130 kg snus, omkring 100 cigarettkartonger, över 2 000 elektroniska cigaretter och ett olovligt vapen. Hos den misstänkta beslagtogs också en mycket stor mängd kontanter och annan värdefull egendom. Tullen misstänker att kontanterna kommer från den olagliga verksamheten och att värdeegendomen är vinning av brott.

– Enligt vår bedömning har både personen från Birkaland och Vandabon fått betydande ekonomisk nytta av sin brottsliga verksamhet. De slutliga beloppen kommer ännu att preciseras när förundersökningen blivit klar, berättar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

Ärendet har utretts av Tullens brottsutredningsenheter i Tammerfors och Helsingfors. Både personen från Birkaland och Vandabon har suttit häktade, men de har sedermera frisläppts. Tullen misstänker sammanlagt cirka tjugo personer för grova skattebedrägerier, skattebedrägerier och olaga befattningstagande med infört gods. Därtill misstänks en person för grovt skattebedrägeri och smuggling.

Förundersökningen är på slutrakan och ärendet går i början av hösten vidare till åtalsprövning vid Västra Finlands och Södra Finlands åklagardistrikt.

Mediemeddelande