Hoppa till innehåll

Meddelandekunderna kan nu hämta fakturan för en enskild importdeklaration i PDF-format

Utgivningsdatum 9.7.2021 13.00
Pressmeddelande

Meddelandekunderna har från och med 7.7.2021 kunnat hämta fakturan för en enskild importdeklaration i PDF-format. Tidigare har en enskild faktura endast kunnat fås i meddelandeform (xml). Nu får meddelandedeklaranterna också fakturan i PDF-format av Tullen, varefter den kan skickas till en importör som agerar som huvudman och som har tillstånd till anstånd med betalning.

Innehavaren av tillståndet till anstånd med betalning kan betala importdeklarationernas avgifter med en samlingsfaktura, dvs. periodspecifikation, eller med en enskild faktura. Om avgiften betalas med en enskild faktura är det viktigt att använda den enskilda fakturans referens, inte periodspecifikationens referens.

Den enskilda fakturan och periodspecifikationen har samma förfallodag. Faktureringskörningen görs 10 dagar före förfallodagen. Om en enskild faktura betalas mer än 10 dagar före förfallodagen, syns fakturan inte i periodspecifikationen. Om en redan betald faktura dock visas i periodspecifikationen, ska det betalda beloppet dras av från periodspecifikationens slutsumma.

Mera information:

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering