Hoppa till innehåll

Meddelandedeklaranterna vid export ska från och med 2.4.2022 ta i bruk nya koder för typ av lager i återexportdeklarationer gällande tullagring

Utgivningsdatum 15.2.2022 15.48
Pressmeddelande

Meddelandedeklaranterna vid export ska från och med  2.4.2022 i återexportdeklarationer med förfarandekod 3171 använda nya koder för typ av lager i stället för koderna i kodförteckning 0147.

Koderna för typ av lager ändras enligt följande:

Nuvarande kod                                          Ny kod

A Tullager av typ A                                    R Allmänt tullager typ I

B Tullager av typ B                                     S Allmänt tullager typ II

C Tullager av typ C                                    U Privat tullager

D Tullager av typ D                                    U Privat tullager

De nya koderna för typ av lager som används vid meddelandedeklarering finns på Tullens Github-sidor: Kodförteckningarna.

Mera information:  yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering