Hoppa till innehåll

Läget 1.12.2019 för tillämpningen av konventionen om Europa–Medelhavstäckande ursprungsregler

3.3.2020 15.55
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat ett nytt tillkännagivande om när och mellan vilka länder den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung har börjat tillämpas (EUT C 67, 2.3.2020, s. 2).

Tillämpningen av ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet har nu stegvis börjat ersättas med tillämpningen av den regionala konventionens ursprungsregler.

Tabell 1 i tillkännagivandet är en förenklad översikt över möjligheterna till kumulation inom det Europa-Medelhavstäckande området 1.12.2019. Bokstaven X i tabellen innebär att ett frihandelsavtal mellan två parter innehåller ursprungsregler som medger diagonal kumulation på grundval av Europa-Medelhavstäckande modeller för ursprungsregler.

I tabellerna 2 och 3 anges från och med vilket datum diagonal kumulation tillämpas mellan länderna i fråga.

I tabell 2 avser ”(C)” framför datumet den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation enligt den regionala konventionen i de fall där det hänvisas till konventionen i det berörda frihandelsavtalet (”C” = ”Convention”, dvs. ”konvention”). I tabellerna 2 och 3 har ändringar nu inte gjorts i fråga om tillämpningen av ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling