Hoppa till innehåll

Kundanvisningen om angivandet av exportrestriktioner har uppdaterats

19.8.2021 11.24
Pressmeddelande

Vid export av produkter med dubbla användningsområden tas två nya EU:s generella tillstånd i bruk fr.o.m. 9.9.2021:

  • generellt tillstånd EU007 (koncernintern överföring av programvara och teknik till vissa destinationsländer). I exportdeklarationen är den nya dokumentkoden SEU7.
  • generellt tillstånd EU008 (export av krypteringsteknologi till vissa destinationsländer). I exportdeklarationen är den nya dokumentkoden SEU8.

De nya koderna har infogats i tabell 1 i kundanvisningen för export (Export av produkter med dubbla användningsområden med gemenskapens generella exporttillstånd enligt EU-förordning (EG) nr 1232/2011).

Kundanvisning: Angivande av exportrestriktioner i exportdeklarationen

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande