Hoppa till innehåll

Kommissionens rättelse gällande tullkvoter för vissa stålprodukter

Utgivningsdatum 23.12.2022 13.17
Pressmeddelande

EU-kommissionens har publicerat en rättelse till vissa tullkvoter enligt förordning (EU) 2022/978 om skyddsåtgärder för stålprodukter. Den landspecifika tullkvoten för Malaysia för kallvalsade plåtar och band av rostfritt stål i produktkategori 9 har slopats, och kvotvolymen har räknats in i volymen för kvoten som gäller alla andra länder. 

Information om saken finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 321, 15.12.2022.

Mera information:
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling