Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka autonoma tullbefrielser eller tullkvoter söks fr.o.m. 1.1.2025

Utgivningsdatum 17.4.2024 14.24 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar för januariomgången 2025 i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter. Meddelande C/2024/2794 finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning 17.4.2024.  

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielser söks finns upplagd på Europeiska kommissionens webbplats.

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 14 juni 2024. På denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art att ha sitt möte.  

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status. 

Du kan läsa mer på engelska om förfarandet gällande tullbefrielser och autonoma tullkvoter på Europeiska kommissionens webbplats.

Mera information:
Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling