Hoppa till innehåll

Importkontroll av träemballage från Kina, Belarus och Indien fr.o.m. 1.3.2021

Utgivningsdatum 26.2.2021 12.57
Pressmeddelande

Europeiska unionen skärper från och med den 1 mars 2021 importkontrollen av träemballage på grund av de risker för växthälsa som emballaget kan föra med sig. De nya kraven innebär nya skyldigheter för importörer, såsom anmälning av sändningar till Traces-systemet.

Förordning (EU) 2021/127 gäller emballage av trä

 • om sändningen innehåller träemballage som sådant eller om träemballage används för transport av de varor som anges i förordningen
  • gäller träemballage som omfattas av standarden ISPM 15, t.ex. lastpallar, lådor, underlag, häckar, stödjevirke o.d.
  • om emballaget utgörs av t.ex. faner eller spånskiva, behöver det inte underkastas importkontroll, eftersom dessa inte omfattas av standarden ISPM 15.
 • om ursprungslandet för sändningen är Kina, Indien eller Belarus
 • om varukoden är någon av följande:
  • 2514 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor
  • 2515 Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan byggnadskalksten
  • 2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt
  • 4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen
  • 4415 Emballage av trä
  • 6801 Gatsten, kantsten och trottoarsten 
  • 6802 Bearbetad monument- eller byggnadssten
  • 6803 Bearbetad skiffer och varor av skiffer
  • 6907 ”Gatstenar”, golvplattor och väggplattor av keramiskt material
  • 7606 Plåt och band av aluminium

Importören ska göra en anmälan i Traces-systemet för varje sändning som omfattas av importkontrollen.

Om sändningen inte innehåller emballage av trä, behöver ingen anmälan göras i Traces-systemet.

Uppgiften om huruvida sändningen innehåller träemballage eller inte ska alltid anges i tulldeklarationen i tilläggsuppgifter om varuposten (med koden XXX), om varor med de varukoder som anges i förordningen importeras från Kina, Indien eller Belarus.

 • Om sändningen innehåller emballage av trä, ska det CHED-PP-nummer som man fått från Traces-systemet också anges i tulldeklarationen.
 • Sändningen kan bli föremål för en kontroll av träemballage.
  • Importören ska ta kontakt med Livsmedelsverkets växtinspektionsenhet och komma överens om kontrollen med regionens växtinspektör.
   • Den fysiska kontrollen ska utföras på 15 procent av sändningarna.
   • Kontrollen kan utföras hos importören, om importören ansökt om CP-godkännande för sina lokaler.
  • Sändningen omfattas av ett användningsförbud under kontrollen och tills frigörandebeslutet har fattats. Efter utförd kontroll ska importören meddela CHED-PP-numret till Tullens elektroniska servicecentral spake.tuonti(at)tulli.fi.

Import är tillåten endast via följande gränsövergångsställen:

 • Hamn
  • Björneborg, Borgå-Tolkis, Brahestad, Eckerö, Fredrikshamn, Hangö, Helsingfors-Nordsjö, Ingå, Jakobstad, Kalajoki-Rahja, Kaskö, Karleby, Kemi, Kotka-Hietanen, Kotka-Mussalo, Kotka-Halla, Lovisa, Långnäs, Merikarvia, Nystad, Raumo, Uleåborg och Åbo
 • Övergångsställen vid landgränsen
  • Imatra, Karigasniemi, Kortesalmi-Kuusamo, Lieksa Inari, Niirala, Nuijamaa, Parikkala, Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala, Vartius och Villmanstrand
 • Flygplatser
  • Helsingfors-Vanda

Mera information om dessa nya krav vid import av träemballage finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Kundmeddelande