Hoppa till innehåll

Importerar du stålprodukter från tredje land? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om skyddsåtgärd

Utgivningsdatum 1.3.2021 8.36
Pressmeddelande

Kommissionen inleder en undersökning av behovet att fortsätta med de slutgiltiga skyddsåtgärder vid import av vissa stålprodukter från tredjeländer som infördes den 2 februari 2019 genom genomförandeförordning (EU) 2019/159. Åtgärderna som för närvarande är i kraft består av tullkvoter som bestäms separat för olika produktkategorier samt en tilläggstull på 25 procent som tas ut när en tullkvot förbrukats fullt ut. Om åtgärderna inte förlängs upphör tillämpningen av dem den 30 juni 2021.

De undersökta stålprodukterna består av följande produktkategorier:  

Produktkategori-nummer Produktkategori
1 Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade
2 Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

3. A

3. B

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

4. A

4. B

Plåt överdragen med metall
5 Bleckprodukter
7 Kvartoplåt, olegerad och annan legerad
8 Varmvalsade plåtar och band, rostfria
9 Kallvalsade plåtar och band, rostfria
10 Varmvalsad kvartoplåt, rostfri
12 Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade
13 Armeringsjärn
14 Stänger och lätta profiler, rostfria
15 Valstråd, rostfri
16 Valstråd, olegerad och annan legerad
17 Profiler av järn eller olegerat stål
18 Spont
19 Järnvägsmateriel
20 Gasrör
21 Ihåliga profiler
22 Rör, sömlösa och rostfria
24 Andra sömlösa rör

25 A

25 B

Stora svetsade rör
26 Andra svetsade rör
27 Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd
28 Olegerad tråd  

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 66, 26.6.2021. 

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av skyddsåtgärder med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar