Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiska eller thailändska rördelar av gjutjärn eller tillverkar de rördelar? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

Utgivningsdatum 25.10.2023 13.19
Pressmeddelande

EU-producenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstullar även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska eller thailändska rördelar av gjutjärn. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10) och ex 7307 19 90 (Taric-nummer 7307 19 90 10). Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullarna på produkterna att vara 26.7.2024.

Information om saken finns i kommissionens tillkännagivande 2023/C 387. I tillkännagivandet anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar