Hoppa till innehåll

GSP-tullförmåner har dragits in för vissa produktsektorer från Indien, Indonesien och Kenya för åren 2020–2022

Utgivningsdatum 22.2.2019 10.24
Pressmeddelande

I fråga om Indien, Indonesien och Kenya, GSP-förmånsländer inom den allmänna ordningen, har tullförmåner dragits in för vissa produktsektorer för åren 2020–2022 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/249 (EUT L42, 13.2.2019).

Förordningen trädde i kraft den 14 februari 2019.

Produktsektorer för vilka tullförmåner dragits in för 2020–2022:

Land GSP-avdelning Beskrivning av produkterna
Indien Avd. 6a Oorganiska och organiska kemikalier
  Avd. 11a Textilier
  Avd. 14 Pärlor och ädla metaller
  Avd. 15a

Järn, stål och varor av järn eller stål

  Avd. 15b Oädla metaller (utom järn och stål), varor av oädla metaller (utom varor av järn och stål)
  Avd. 17a Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel
  Avd. 17b Motorfordon, cyklar, flygplan och rymdfarkoster samt fartyg och båtar
Indonesien Avd. 1a Levande djur och animaliska produkter utom fisk
  Avd. 3 Animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer
  Avd. 5 Mineraliska produkter
  Avd. 9a Trä och varor av trä; träkol
Kenya Avd. 2a Levande växter och blomsterprodukter

Med den tre år långa tillämpningstiden har man skapat förutsägbarhet vid tillämpningen av tullförmånerna.

Översyn vart tredje år

Kommissionen ser vart tredje år över förteckningen över tullförmåner som dragits in GSP-avdelningsvis. Tullförmåner kan då dras in eller återinföras ländervis. Detta förfarande gäller inte GSP+-länderna och inte heller de minst utvecklade länderna.

Förteckningen för åren 2017–2019 finns publicerad i kommissionens förordning nr 2016/330 (EUT L 62/9.3.2016).

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling