Hoppa till innehåll

Finlands bästa narkotikahundar möts i FM i Torneå

Utgivningsdatum 27.9.2023 8.07
Pressmeddelande

De skickligaste narkotikahundarna i hela landet deltar i finska mästerskapen i Torneå 3-5.10. I år ansvarar Tullen för arrangemangen kring den årliga tävlingen. Narkotikahundarna är en oersättlig hjälp i skyddandet av samhället. Åskådarna kommer att kunna se hundarna visa upp sina färdigheter i tävlingsmomenten på tisdag och torsdag.

Förutom Tullen tävlar Polisen, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet samt Brottspåföljdsmyndigheten om FM-titeln för narkotikahundar. Varje myndighet väljer två representanter till tävlingen och dessutom är också den finska mästaren från 2022 på plats.

En skarp nos är till nytta i tävlingssituationen, men den spelar en särskilt viktig roll i det dagliga arbetet. Narkotikahundarna är en viktig hjälp i skyddandet av medborgarna och samhället. Till exempel Tullens hundar gjorde i fjol 36 800 kontroller totalt.

Vid Tullen arbetar narkotikahundarna som en del av ett omfattande bevakningsarbete och hjälper till att avslöja narkotikabrott i samband med passagerar- och varutrafiken. Hundens oöverträffliga luktsinne är värdefullt i detta arbete. Utbildningen av narkotikahundar är dock ett långsiktigt arbete som kräver expertis.

– Hundens förmåga att skilja på dofter är fantastisk jämfört med människans. Att utnyttja hundens doftminne kräver noggrannhet från dess tränare. Som ett exempel: när hunden utbildas att söka t.ex. narkotika, är det viktigt att just den doft som man söker efter och inte t.ex. en doftkombination sparas i doftminnet, förklarar rektorn för Tullskolan Ari Nieminen.

Nos mot nos i tävlingen, samarbete i vardagen

Samarbete mellan olika myndigheter är i nyckelposition även i hundverksamheten. I den norra regionen framhävs samarbetets betydelse redan på grund av geografin.

– Samarbetet är viktigt. Särskilt i norr arbetar man ofta i ett mycket vidsträckt område med ganska knappa resurser, så det är viktigt att vi som myndigheter kan stödja varandra vid behov, konstaterar tullchef Kari Hannu från Torneå.

Trots att hundarna kämpar nos mot nos i tävlingsmomenten, erbjuder tävlingarna en möjlighet mellan kollegor att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Tävlingen är också ett bra sätt att testa och utveckla kompetensen inom hundverksamheten. Tävlingssituationen utmanar både hundens och förarens färdigheter på ett annat sätt än ett vanligt träningspass.

Åskådarna får följa med tävlingsmomenten på tisdag och torsdag

I de flesta tävlingsmomenten har man strävat efter en så verklighetstrogen omgivning som möjligt och som påminner om hundarnas arbete i vardagen. I momenten testas hundens och förarens färdigheter i lydnad, områdessökning, sök i lager, sök i lokal, bagagesök och sök i fordon.

Åskådarna har möjlighet att följa hundekipagens skicklighet i avslöjandet av gömställen i två tävlingsmoment. Momenten som är öppna för publiken ordnas enligt följande:

  • Lydnad, tisdag 3.10 med start kl. 11.00, hundhallen vid Tornion kennelkerho (Matkailijantie 2, 95420 Torneå)
  • Bagagesök, torsdag 5.10 med start kl. 10.00, Köpcentret Rajalla på Gränsen (Länsiranta 10, 95400 Torneå)

 

Bilder: Tullhundar i arbete

Mediemeddelande Mediemeddelande Mediemeddelande