Hoppa till innehåll

EU upphäver tillfälligt tillämpningen av nya tilläggstullar på produkter med ursprung i Förenta staterna

Utgivningsdatum 31.5.2021 15.01
Pressmeddelande

Europeiska unionen införde genom förordning 2018/886 av den 20 juni 2018 tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna. Produkterna förtecknas i bilaga I till förordningen. Nya tilläggstullar skulle införas fr.o.m. den 1 juni 2021 vid import av produkter som förtecknas i bilaga II. Nu har kommissionen beslutat att tillfälligt upphäva tillämpningen av dessa nya tilläggstullar till den 30 november 2021. Beslutet om upphävandet hänför sig till EU:s och Förenta staternas gemensamma strävan att förhandla fram en lösning på tvisten gällande tullar på aluminium och stål. 

Tillämpningen av tilläggstullarna utvidgas således till produkterna i bilaga II den 1 december 2021, om kommissionen inte bestämmer annat.  Om de nya tilläggstullarna införs då, tillämpas de bl.a. på följande produktgrupper och varor: fisk, mussla, ost, grönsaker, nötter, frukt, vete, oljor, kakaoberedningar, kaffe, te, andra livsmedel, alkoholdrycker, tobaksprodukter, väskor, bomull, grävmaskiner, traktorer, vissa specialmotorfordon och spelapparater.

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 190/31.5.2021.

Mera information:
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/886
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 

Kundmeddelande