Hoppa till innehåll

EU-kommissionens rättelse; översyn av skyddsåtgärder för stålprodukter

30.3.2020 8.04
Pressmeddelande

EU-kommissionen införde i början av 2019 slutgiltiga skyddsåtgärder i fråga om vissa stålprodukter. Kommissionen inledde i februari 2020 en ny översyn av skyddsåtgärderna, se  Europeiska unionens officiella tidning nr C 51, 14.2.2020. De stålprodukter som är föremål för översynen räknas upp i bilagan till tillkännagivandet.

Nu har kommissionen rättat sitt tillkännagivande och tillsatt produktnummer 26, andra svetsade rör, till bilagan. Rättelsen publicerades i EU:s officiella tidning nr C 99, 26.3.2020.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar