Hoppa till innehåll

Välkommen! Detta är vår nya, officiella webbplats fr.o.m. 24.4.2024. Notera att en del av innehållet inte ännu är färdigt.

Ekologiska viner undersökta av Tullen var de facto ekologiska – inga tecken på bekämpningsmedel eller bedrägeriförsök

Utgivningsdatum 30.8.2023 8.30
Pressmeddelande

I Finland ansvarar Tullen för övervakningen av att ekologiska livsmedel som importeras från utlandet faktiskt är ekologiskt producerade. I de ekologiska viner som Tullen undersökte på våren hittades inga förbjudna bekämpningsmedelsrester, men övervakningen är viktig med tanke på säkerställandet av kvaliteten på ekologiska livsmedel samt minskandet av matbedrägerier.

En av Tullens grunduppgifter är att övervaka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel som importeras till Finland. Alkoholfria ekologiska viner omfattas av Tullens fortlöpande övervakning, men i år undersökte Tullen för första gången bekämpningsmedelsresterna i alkoholhaltiga ekologiska viner. Tullen undersöker årligen den ekologiska produktionen av trehundra olika mat- och dryckesprodukter.

Ekovinerna som undersöktes på våren var från Australien och Chile. De ekologiska röd- och vitvinerna som Tullen undersökte uppfyllde kriterierna för ekologisk produktion, eftersom man inte hittade några kemikalierester i dem. Ekologiskt producerade produkter ska framställas utan kemiska bekämpningsmedel, och därför hittas inte rester av sådana i äkta ekoprodukter.

– Ekoprodukter är ofta dyrare än andra motsvarande produkter och därför kan de vara lockande mål för matbedrägerier. Särskilt ute i världen är matbedrägerier en vanlig form av brottslighet och därför undersöker vi systematiskt ekologiska livsmedel som importeras till Finland, berättar produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Mat- och dryckesprodukters ekologiska produktion fastställs genom hundratals laboratorietester

De ekologiska livsmedel som omfattas av Tullens övervakning undersöks närmare vid Tullaboratoriet. Med laboratoriemetoder kunde man i vinerna utreda den exakta mängden av hela 350 olika föreningar.

– Med hjälp av vår multibestämningsmetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester kan vi med två olika analystekniker undersöka hundratals olika bekämpningsmedel i ett provextrakt. Vi uppdaterar metodens bekämpningsmedelsurval vanligtvis årligen för att kunna svara på behoven som den ständigt föränderliga bevakningen och lagstiftningen ställer, säger Suvi Ojanperä, sektionschef vid Tullaboratoriet.

Om man vid analyserna hade hittat bekämpningsmedelsrester i ekovinerna, hade fyndet påbörjat en utredningsprocess mot tillverkaren av produkten i ursprungslandet. Orsaken till att en produkt innehåller felaktiga eller för stora mängder av beståndsdelar kan ibland vara ett rent misstag eller oaktsamhet i matproduktionen. I vissa fall har dock kemikalier, tillsatsämnen eller andra ämnen tillagts eller utelämnats avsiktligt, i bedrägerisyfte.

Övervakningen av ekologiska produkter sker i gott myndighetssamarbete

I Finland utför tre myndigheter övervakning av ekologiska produkter, och myndighetssamarbetet dessa emellan är tätt. Tullen har en lagstadgad skyldighet att övervaka att alla ekologiska produkter som importeras till Finland är ekologiskt producerade. Livsmedelsverket ansvarar för övervakningen av den inhemska ekologiska produktionen och Valvira samt Tullen för övervakningen av ekologiska alkoholdrycker.

Mediemeddelande