Hoppa till innehåll

Drastisk minskning i den olagliga införseln av snus – ändringen sammanträffade med avregleringen av försäljningen av nikotinpåsar

Utgivningsdatum 3.10.2023 10.55
Pressmeddelande

Tullen har i år under januari–september beslagtagit cirka 700 kilo snus, då mängden i fjol under samma tidsperiod var 3 500 kilo. Vändningen skedde på våren, när förbudet mot import av nikotinpåsar upphävdes.

Tullens snusbeslag har minskat kraftigt i år. Bevakningen är lika omfattande som tidigare, men smugglingsfallen är färre.

– I fjol avslöjade vi flera stora fall av snussmuggling, vilket givetvis syns i helhetsstatistiken. Siffrorna för januari-september visar också att ändringen mellan fjolåret och det här året är betydande. Tullens snusbeslag har minskat avsevärt under innevarande år, berättar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

– Tidsmässigt sett kan man notera att minskningen av snusbeslagen sammanträffade med avregleringen av försäljningen av nikotinpåsar, konstaterar Sinkkonen.
Förbudet mot import av nikotinpåsar upphävdes i april 2023.

Smuggelsnuset förs ofta till Södra Finland – i Norra Finland för många in lagliga mängder snus för eget bruk

Uppfattningen om att snus smugglas till Finland via Torneå och andra platser vid Sveriges gräns är inte oriktig, men för tullbrottens del sker de betydande smugglingsfallen längre söderut. De som bor nära gränsen mot Sverige gör sig sällan skyldiga till smuggling av snus, eftersom det är tillåtet att medföra en viss mängd snus från Sverige för eget bruk. I smugglingsfallen är det ofta fråga om distribution av snus inom Finland.

– Ur vår synvinkel här i Torneå verkar det som om det nu endast är professionella aktörer som längre sysslar med snussmuggling. Antalet personer som gör enstaka smugglingsförsök har däremot minskat, berättar Tuomo Kunnari som är chef för utredningsenheten i Torneå.

Smugglingsfallen gällande olaglig införsel av snus utreds också huvudsakligen söder om axeln VasaJyväskyläKuopio.

Den vanligaste rutten för smuggling av snus går fortfarande över landgränsen mellan Sverige och Finland, varefter snuset distribueras vidare till användare i Finland. En annan betydande smugglingsrutt är fartygstrafiken till Södra Finland. En del av detta snus transporteras till och med via Centraleuropa. Vid smugglingen utnyttjas också kommersiell frakttrafik.

Mediemeddelande