Hoppa till innehåll

Det i EU strikt reglerade ämnet etylenoxid hittas i livsmedel – Tullen övervakade ämnet på bred front år 2022

Utgivningsdatum 9.2.2023 8.45
Pressmeddelande

Tullen utförde år 2022 en mer omfattande övervakning av förekomsten av etylenoxid i livsmedel som importeras från utlandet. Steriliseringsmedlet etylenoxid utgör en cancerrisk och har länge varit strikt reglerade i livsmedelsanvändning i EU, men utanför EU är ämnet används. I samband med fjolårets övervakning undersökte Tullen bland annat produkter som innehåller sesamfrön samt kryddor och kosttillskott. Bland de knappt 200 produkter som undersöktes hittades nio produkter som innehöll för höga halter etylenoxid och vars import och försäljning Tullen förbjöd.

Tullen stoppade och undersökte år 2022 sammanlagt närapå 200 produkter, av vilka nio konstaterades innehålla för höga halter etylenoxid. Dessutom påträffades låga halter etylenoxid i fyra produkter som inte överskred den högsta tillåtna mängden. I EU finns det stränga gränsvärden för etylenoxid i livsmedel, och därför förbjöd Tullen införseln och försäljningen av produkterna som innehöll för höga halter av ämnet.

Fem av produkterna som underkändes i Tullens kontroller hade importerats till Finland från tredje land, dvs. från länder utanför EU. Etylenoxidhalterna i dessa produkter kontrollerades i samband med förtullningen. Resten av de fyra produkterna som innehöll för höga halter etylenoxid och underkändes hade anlänt till Finland i internhandeln, dvs. från ett annat EU-land, men de hade sannolikt sitt ursprung utanför EU.

Etylenoxid påträffas i sesamfröprodukter samt i kryddor och kosttillskott

Bland produkterna som Tullen underkände fanns kryddor och kryddblandningar, örtblandningar, ett kosttillskott och ingredienser för smoothies. De underkända partierna var små och hade en begränsad tillgänglighet, och deras storlek var mellan 3 och 90 kilogram. De största partierna som innehöll för höga halter etylenoxid hade importerats från länder utanför EU, men ingen av dessa produkter kom ut i butikerna.

På 2020-talet har man trots EU-förbudet igen börjat hitta etylenoxid i livsmedel som importeras till Finland. Problemen upptäcktes först i sesamfrön och därav tillverkade produkter, såsom tahini-pasta, hummus och nötstänger.

– De senaste åren har etylenoxid i stället för i sesamfrön allt oftare påträffats i kryddor eller kosttillskott. Ifjol undersökte vi etylenoxidhalterna också i t.ex. svartpeppar, kardemumma, tandooripastor, chilikross och olika kosttillskott, berättar Suvi Ojanperä, sektionschef vid Tullaboratoriet.

Ansvaret för produkternas säkerhet ligger hos tillverkaren, men tillsyn behövs

Fyra av produkterna som underkändes på grund av etylenoxid fanns till salu i Finland innan de återkallades från butikerna på grund av Tullens kontrollresultat. De fem övriga produkterna hann inte nå fram till butikshyllorna.

Tullen övervakar produkters säkerhet och kvalitet baserat på risker. Kontrollerna utförs som stickprov, för det är omöjligt att undersöka alla produkter eller produktpartier. Kontrollerna riktas utifrån förhandsinformation som bland annat bygger på observationer som gjorts i andra länder eller Tullens egna observationer.

– Etylenoxid påträffades år 2022 endast lite oftare än året innan, även om vi genomförde en mer omfattande övervakning. Fjolårets observationer visar att det dock fortfarande finns ett behov för tillsyn. Det skulle löna sig för aktörerna att följa med etylenoxidhalterna, framför allt i produkter och råvaror med ursprung i länder utanför EU, konstaterar produktsäkerhetschef Jonna Neffling.


Tullen övervakar säkerheten och kvaliteten hos icke-animaliska livsmedel som importeras från utlandet till Finland. År 2022 var ett av föremålen för övervakningen förekomsten av etylenoxid i livsmedel. Etylenoxid är ett steriliseringsmedel som används för att bekämpa salmonella i olika torrprodukter. I EU har det redan länge varit strikt reglerade ämnet i livsmedel på grund av den cancerrisk det medför, men i t.ex. USA används etylenoxid i stor utsträckning.

Mediemeddelande