Hoppa till innehåll

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan

Utgivningsdatum 11.3.2019 8.52
Pressmeddelande

Vid import från Japan söks förmånsbehandling med dokumentkoder i tulldeklarationen

U110

Ursprungsförsäkran (artiklarna 3.16.2 a och 3.17.5 a i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan)

U111

Ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter (artikel 3.16.2 a och artikel 3.17.5 b i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan)

U112

Importörens kunskap (artikel 3.16.2 b i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan)

Då Japan-avtalet tillämpas behöver ansökan om förmånlig tullbehandling vid import inte grunda sig på en av exportören upprättad ursprungsförsäkran, utan den kan också grunda sig på importörens kunskap (artikel 3.16, punkt 2 b) om att varan är den andra avtalspartens ursprungsprodukt (the importer's knowledge that the product is originating). Importörens kunskap ska basera sig på sådana av exportören erhållna uppgifter och dokumentbevis, med vilka man kan påvisa att det är fråga om en ursprungsprodukt som uppfyller ursprungsreglerna.

Länk till meddelandet

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling