Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.7.2019

Utgivningsdatum 26.6.2019 10.46
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2019/998 finns publicerad  i EUT L 163/20.6.2019.

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ändras på följande sätt:

  1. Raden för tullkvoten med löpnummer 09.2723 ska ersättas med följande: ”09.2723 ex 3911 90 19 10 Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl- 1,4-fenylenoxi-4,4'-bifenylen) 1.1.–31.12. 5 000 ton 0 %”    
  2. den ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen. 

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2019. Artikel 1.1 i förordningen gällande ändringen av tullkvot 09.2723 tillämpas dock från och med den 1 januari 2018.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling