Hoppa till innehåll

Ansökan om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 juli 2020

Utgivningsdatum 2.7.2019 16.02
Pressmeddelande

Ansökan om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 juli 2020 ska senast den 23 augusti 2019 skickas till adressen

Tullen
Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, förtullningsenheten
Gruppen för tullskattegrunder
PB 512
00101 Helsingfors

samt till båda nedan nämnda e-postadresser.

I ansökan kan man föreslå att en ny tullbefrielse/tullkvot införs, att en gällande befrielse/kvot avskaffas eller att beskrivningen av en gällande befrielse/kvot ändras. Dessutom kan man föreslå att volymen för en gällande kvot ändras.

Detaljerade uppgifter om villkoren för autonoma tullbefrielser och autonoma tullkvoter samt om behandlingsordningen vid fastställande av dem finns publicerade i kommissionens meddelande (2011/C 363/02) (EUT C 363/13.12.2011).

Rådets förordningar om ändring av tullbefrielser och tullkvoter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (http://eur-lex.europa.eu) två gånger om året (december–januari, juni–juli).

Upprättande av ansökan

Ansökan ska upprättas enligt kommissionens formulär (BILAGA: Annex I, II) och till ansökan ska bifogas en detaljerad redogörelse som handläggningen av ärendet kräver. Det rekommenderas att ansökan upprättas på engelska för att handläggningen ska gå snabbare; varubeskrivningen ska dock anges även på svenska.

- Varukod, produktbeskrivning och användningsändamål

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst 8 siffrors noggrannhet. Företaget som upprättar ansökan ska försäkra sig om varukodens riktighet. I oklara fall är det säkrast att använda sig av Tullens sakkunskap.

Varan ska beskrivas tillräckligt exakt, så att den klart kan åtskiljas från övriga varor som klassificeras enligt samma varukod. Den detaljerade beskrivningen ges i regel i en bilaga (datablad) som innehåller alla nödvändiga uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna reda ut om samma eller motsvarande varor tillverkas inom unionen.

Användningsändamålet för varan och för den produkt som kommer att tillverkas av varan ska redogöras för tillräckligt noggrant.

- Tillgång till varan i Europeiska unionen

En tullbefrielse kan beviljas bara om samma eller motsvarande varor inte finns att tillgå inom unionen. Detta ska bevisas av sökanden. Bevisningsskyldigheten kan fullgöras t.ex. genom en offertbegäran på vilken de ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

En tullkvot kan beviljas om produktionen av samma eller motsvarande varor är otillräcklig inom unionen. Kvoten beviljas endast för den mängd som saknas.

- Företagets kontaktperson

I sin ansökan ska företaget ange en kontaktperson som svarar för riktigheten av de lämnade uppgifterna och innehar tillräcklig kunskap om varans tekniska egenskaper och om dess användning samt om övriga fakta som är av vikt vid handläggningen.

Handläggning av ansökningar

Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning gör en preliminär granskning av de inlämnade ansökningarna och begär vid behov tilläggsuppgifter av sökandena. Om kommissionen inte godkänner ansökan för kommittébehandling, informeras det ansökande företaget om det.

Representanten för Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning deltar i kommitténs arbete. Om man vid kommittébehandlingen motsätter sig ett godkännande av ansökan, informeras det ansökande företaget om vilket land som motsätter sig samt kontaktuppgifterna för det företag som motsätter sig ansökan. Då har det företag som lämnat in ansökan i Finland skyldighet att kontakta det företag som motsätter sig ansökan. Ifall ingen sådan kontakt kan påvisas, anser man i regel att ansökan har förfallit.

Mera information:

Pirjo Nyberg, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi
Minna Nyberg, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi

BILAGA

ANNEX I

Form for:

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)

(Member State: )

Part I

(to be published on DG TAXUD website)

1.  Combined Nomenclature code:

2.  Precise product description taking into account customs tariff criteria:

For chemical products only (mainly chapter 28 + 29 of Combined Nomenclature):

3.  (i)   CUS No (Reference number in European Customs Inventory of Chemicals):

(ii)  CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number):
(iii) Other No:

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)

(Member State: )

Part II

(to be public for the members of ETQG)

4.  Further information including commercial denomination, mode of operation, intended use of the imported product, type of product in which it is to be incorporated and end-use of that product:

For chemical products only:

5.  Structural formula:

6.  Products are subject to a patent:

Yes/No
If yes, number of the patent and of issuing authority:

7.  Products are subject to an anti-dumping/anti-subsidy measure:

Yes/No
If yes, further explanation why a tariff suspension/quota is requested:

8. Name and addresses of firms known in the EU approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products (obligatory for quota requests):

Dates and results of these approaches:
Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the purpose in question:

9. Calculation of tariff quota volume:

Annual consumption of applicant:
Annual EU production:
Requested tariff quota volume:

10. Special remarks:

(i)  indication of similar tariff suspensions or quotas:
(ii)  indication of existing binding tariff information:
(iii) other remarks:

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)

(Member State: )

Part III

(for Commission only)

11. Request submitted by:

Address:

Tel./Fax:

E-mail:

12. Anticipated annual imports for 20XX (first year of the validity period requested):

- value (in EUR):

- quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question):

13. Current imports (for 20XX — 2 year) (year preceding the year in which the request is made):

- value (in EUR):

- quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question):

14. Applicable duty rate at the time of the request (including preferential agreements, free trade agreements, if they exist for the origin of the requested goods):

Third country duty rate:
Preferential duty rate applicable: yes/no (if yes, duty rate: …)

15. Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis:

16. Origin of requested goods:

Name of non-EU producer:
Country:

17. Names and addresses of the user in the EU:

Address:
Tel./Fax:
E-mail:

18. Declaration by the interested party that the imported products are not the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet— see Annex II to this communication) (obligatory)

Annexes (products data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.)

Number of pages:

NB: If any of the items of information in part II or III is confidential, separate pages, clearly labelled as such, have to be added. The level of confidentiality needs to be specified also on the cover page.

ANNEX II

Form for:

DECLARATION OF NON-EXISTENCE OF AN EXCLUSIVE TRADING AGREEMENT (*)

Name:
Address:
Tel./Fax:
E-mail:
Name and function of signatory:

I herewith declare, on behalf of (company's name) that the following product(s)

(product description(s))

is/are not subject to an exclusive trading agreement.

(Signature, date)

(*) Exclusive trading agreements are any agreements that hinder other companies than the applicant to import the requested product(s)

Meddelanden om förmånsbehandling