Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 6.7.2020 11.05
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 6 juli 2020 meddelande 2020/C 221/4 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 221. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

Mera information:
Varukod  
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder