Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet samt nya klassificeringsuttalanden och -beslut

Utgivningsdatum 27.10.2023 9.30
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Tullsamarbetsrådet (Världstullorganisationen, WCO) har antagit ändringar i de förklarande anmärkningarna till HS-nomenklaturen samt nya klassificeringsuttalanden och -beslut. En förteckning över dessa ändringar, uttalanden och beslut finns publicerad i kommissionens meddelande C/2023/440, EUT, 26.10.2023. 

Dessa ändringar, uttalanden och beslut blir tillämpliga den dag då meddelandet publicerats och de bindande klassificeringsbesked som är oförenliga med dem upphävs.  

Texterna på engelska för dessa ändringar och uttalanden finns nedan. 

Ändringarna och de nya klassificeringsuttalandena finns tillgängliga på svenska på svenska tullverkets webbsida

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder