Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 11.7.2023 10.15
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 11 juli 2023 meddelande (2023/C 244/6) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 244. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:

Varukoder
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder