Hoppa till innehåll

Ändring i kvotsystemet för ryskt trä

Utgivningsdatum 1.3.2021 9.59
Pressmeddelande

Kommissionen har ändrat sin förordning om fastställande av regler för ett kvotsystem för gran och furu från Ryssland. Ändringen behövdes för att säkerställa att traditionella importörers maximala importrättigheter för alla produktgrupper under den första delen av varje kvotperiod inte är lägre än de som beviljas nya importörer.
 
Därtill behövde bilagorna I och III till förordningen uppdateras. Klassificeringen av trä grundar sig på en rysk nomenklatur och eftersom den har ändrats så behövde också bilagorna ändras.

Detta ärende beskrivs närmare i Europeiska unionens officiella tidning nr L 5, 8.1.2021. 

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande