Hoppa till innehåll

Acceptabla mängder kemikalier i sportutrustning Tullen undersökt – faran låg i förpackningarna

Utgivningsdatum 23.11.2022 9.00
Pressmeddelande

De sport- och motionsredskap som Tullen undersökt i år har varit av exceptionellt god kvalitet. I stället för produkterna var det förpackningsmaterialen som visade sig vara problematiska.

Tullen har under det gångna året mångsidigt övervakat olika sport- och motionsredskap. I inget av dessa sport- eller motionsredskap hittade Tullen några farliga kemikalier, förutom i grepptejperna på vissa padelracketar. Däremot hittades skadliga mängder kemikalier i sport- och motionsredskapens förpackningsmaterial.

– Sport- och motionsutrustningen som Tullen undersökt har i år varit av förvånansvärt god kvalitet. De varor som innehöll skadliga kemikalier har förstörts och har inte kommit ut på marknaden, säger Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Tullen har fram till slutet av september i år undersökt sammanlagt fyrtiotvå sport- och motionsredskap, och bland dessa hittades skadliga mängder kemikalier i förpackningsmaterialen för fem av produkterna och i grepptejpen på två padelracketar. Tullen undersökte bland annat bollar, racketar, gymnastik-, yoga- och pilatesredskap, styrketränings- och simredskap samt sparkcyklar och SUP-brädor.

Storleken på de underkända produktpartierna varierade från några tiotals produkter till några tusen. De flesta av varorna som Tullen undersökt kom till Finland från områden utanför EU. De underkända produkterna var tillverkade i Kina och Pakistan.

Skadliga mängder bly och ftalater i förpackningarna

Tullen undersökte sport- och motionsutrustning som misstänktes innehålla skadliga mängder kemikalier. I undersökningarna upptäckte Tullen skadliga mängder bly i förpackningsomslagen till vissa padelracketar och skadliga mängder ftalater i förvaringspåsarna för vissa styrketräningsredskap samt i grepptejpen på vissa padelracketar.

– Vi undersöker i synnerhet de delar i sport- och motionsutrustning som kommer i kontakt med huden. Till exempel kan det förekomma ftalater i mjuka plastdelar på produkterna och bly i plast- och metalldelarna, säger sektionschef Arja Meriläinen vid Tullaboratoriet.

Tillsynen av kemikalier i konsumtionsvaror grundar sig på den s.k. REACH-förordningen, vars syfte är skydda människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra. Under de senaste åren har Tullen bland sport- och motionsutrustning hittat enstaka produkter som stridit mot bestämmelserna och hindrat dem från att komma ut på marknaden.

Tullens övervakning av konsumtionsvaror tryggar produkters säkerhet och kvalitet

Tullen övervakar sport- och motionsutrustning som importeras kommersiellt och främst är avsedd för privat bruk. Dessutom övervakar Tullen andra konsumtionsvaror såsom t.ex. leksaker, kosmetik och textiler.

Tullen övervakar sport- och motionsutrustning enligt sin årsplan och undersöker proverna i Tullaboratoriet vanligtvis innan varorna kommer ut i handeln. Tullen undersöker endast en del av konsumtionsvarorna som importeras, och därtill utövar bland annat Säkerhets- och kemikalieverket Tukes marknadstillsyn över konsumtionsvaror. Ansvaret för produkten och dess överensstämmelse med kraven ligger alltid hos produkttillverkaren.

Mediemeddelande