Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om elektroniskt förfarande och certifiering av uppgifter vid lämnande av uppgifter till registret över bank- och betalkonton

Utgivningsdatum 27.10.2022 8.51
Pressmeddelande

7/2022

Datum
26.10.2022

Rättsgrund
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton, 6 § 4 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.11.2022 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift nr 5/2022 av den 15 september 2022.

Målgrupper
Leverantörer av uppgifter till registret över bank- och betalkonton

Tullens föreskrift om elektroniskt förfarande och certifiering av uppgifter vid lämnande av uppgifter till registret över bank- och betalkonton

Uppgifterna till registret över bank- och betalkonton ska lämnas elektroniskt. Vid utlämning av uppgifter ska man använda Tullens gällande datakommunikationspraxis och gränssnitt.

Uppdateringsgränssnittet implementeras med REST/JSON-metoden.

I uppdateringsmeddelandet ska leverantörer av uppgifter lämna ut uppgifter om juridiska personer (organisationer och privatpersoner), kundrelationer, konton och bankfack.

Varje meddelande ska innehålla uppgiftsleverantörens FO-nummer eller momsnummer i senderBusinessId-fältet. 

Vid upprättandet av förbindelsen till registret över bank- och betalkonton ska ett servercertifikat användas för elektronisk identifiering och för att garantera uppgifternas integritet och ursprung. För detta ändamål kan man använda det certifikat som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar för autentisering av webbtjänster. Alternativt kan man använda ett sådant servercertifikat med hög tillitsnivå som avses i förordning (EU) nr 910/2014 och som finns angivet i den förteckning som publicerats enligt artikel 9 i förordningen. I det fallet kan man använda ett sådant kvalificerat certifikat för autentisering av webbplatser som avses i förordningen.

Närmare anvisningar finns i Tullens tekniska dokumentation på adressen
https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/account-register-information-update/index_sv.html.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Chef för juridiska ärenden Max Jansson

Föreskrift