Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om de tekniska krav som ställs på datasöksystem för bank- och betalkonton

21.10.2019 6.00
Pressmeddelande

6/2019

Datum
21.10.2019

Rättsgrund
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton 4 § 5 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.9.2020 tills vidare

Målgrupper
Administratörer och användare av datasöksystem för övervakningssystemet för bank- och betalkonton

Tullens föreskrift om de tekniska krav som ställs på datasöksystem för bank- och betalkonton

För de datasöksystem som avses i 4 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton gäller nedanstående tekniska krav. Länk till de tekniska kraven: https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/account-register-information-query/

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Chefsjurist Antti Hästbacka

Föreskrift