Hoppa till innehåll

Ändring i Tullens föreskrift 1/2019 om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland

29.3.2019 15.25
Pressmeddelande

4/2019

Denna föreskrift har upphävts genom Tullens föreskrift 2/2021.

Datum
29.3.2019

Författningsgrund
Tullagen (304/2016) 52 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.4.2019 tills vidare.

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Tullkontoren

Ett nytt, sjätte stycke tilläggs till punkt tre i Tullens förskrift 01/2019:

Skyldigheten att lämna in deklarationer med elektroniskt förfarande som föreskrivs i detta stycke  kan alternativt genomföras på så sätt att varan kan visas upp för Tullen och hänföras till förfarandet med en kopia av  fraktsedeln då varorna anländer till landskapet Åland från övriga Finland  eller när varorna lämnar landskapet Åland och transporteras vidare till övriga Finland. Då anses varan ha övergått till importörens fria förfogande. En elektronisk deklaration i enlighet med Tullens föreskrift 1/2019 ska lämnas in för den vara som avses i fraktsedeln inom tio (10) dagar efter att varan har visats upp. Om tulldeklarations-formaliteterna har skötts på förhand med en elektronisk deklaration behövs inget dylikt deklarationsförfarande i två faser.

Generaldirektör Antti Hartikainen

Chefsjurist Antti Hästbacka

Föreskrift