Hoppa till innehåll

Anmäl dig till webbseminariet om användning av Tullklarerings-tjänsten vid importdeklarering

Utgivningsdatum 28.3.2024 13.30
Pressmeddelande

Tisdagen den 23 april 2024 kl. 10‒11.30 ordnar vi ett webbseminarium där vi presenterar hur du använder  Tullklareringstjänsten för att upprätta och skicka importdeklarationer.

Under seminariet går vi igenom följande ämnen:

  • Tullklareringstjänstens egenskaper
  • grundläggande användarinställningar i tjänsten
  • hur du fyller i importdeklarationen under förfarandet 4000 (övergång till fri omsättning) och skickar deklarationen till Tullen
  • hur du kan svara på Tullens begäran om tilläggsutredning
  • var du hittar den färdiga förtullningen och dess beslut.

Finns det något du undrar över gällande användningen av Tullklareringstjänsten? Du kan skicka frågor till våra sakkunniga i samband med din anmälan till seminariet. Förhandsfrågorna ska lämnas in senast 16.4.2024.

Beakta att anvisningarna för de olika delarna av importdeklarationen inte diskuteras mer ingående under seminariet. Vi går till exempel inte igenom fastställandet av statistiskt värde eller tullvärde eller vad de olika leveransvillkoren innebär.

Seminariet ordnas på finska som ett Teamsmöte, och deltagarantalet har begränsats till 950 personer. Seminariet spelas inte in.

Mera information om importdeklarering på Tullens webbplats
Användaranvisningar för Tullklareringstjänsten
Anmäl dig senast 22.4.2024. Lämna dina förhandsfrågor senast 16.4.2024.

Kundmeddelande