Hoppa till innehåll

Ändring i antidumpnings- och utjämningstullar på kinesiska elcyklar gällande ett företag – du kan ansöka om återbetalning eller eftergift av tullar

Utgivningsdatum 26.9.2023 10.26
Pressmeddelande

Man kan ansöka om återbetalning av de antidumpnings- och utjämningstullar som tagits ut vid import av elcyklar som tillverkats av kinesiska företaget Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd.  På företaget tillämpas sedan den 22 september 2022 samma Taric-tilläggsnummer C419 som tidigare tillämpats på kinesiska företaget Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. 

Du kan ansöka om återbetalning eller eftergift av de slutliga tullar som från och med den 22 september 2022 eventuellt betalats vid import av elcyklar som tillverkats av Enjoycare Motive Technology Co., Ltd, när tullarna överskrider den antidumpningstullsats på 24,2 procent eller den utjämningstullsats på 9,2 procent som fastställts för Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. Ansök om återbetalning eller eftergift av tullarna genom att skicka en begäran om omprövning till Tullen.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90.

Information om antidumpningstullen finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1806 och om utjämningstullen i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1807

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar