Hoppa till innehåll

Felsituation: skattegrunden skrivs i vissa fall inte ut på förtullningsbesluten vid import

Utgivningsdatum 12.7.2021 10.00 | Publicerad på svenska 12.7.2021 kl. 13.37
Pressmeddelande

Skattegrunden skrivs inte ut på de nya importdeklarationernas förtullningsbeslut i sådana fall där man i tulldeklarationen har ansökt om tullbefrielse med en viss kod för ytterligare förfarande. Sådana här fall är exempelvis följande:

  • Tulldeklaration för varor av lågt värde (högst 150 euro) som inges med standardtulldeklarationens deklarationsunderlag och där tullbefrielse söks för varan med koden för ytterligare förfarande C07.
  • Tulldeklarationen inges för unionsvaror som införs från ett annat EU-land över skattegränsen till Åland eller för unionsvaror som införs till Finland från områden som hör till EU:s tullområde men inte dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna), och där man i deklarationerna som kod för ytterligare förfarande måste ange F15.
  • Tulldeklarationen inges för sådana från Turkiet importerade industriprodukter, för vilka man begär förmånsbehandling på basis av tullunionsavtalet och där deklaranten ska uppvisa varucertifikatet A.TR. och använda koden för ytterligare förfarande F16. EU har slutit motsvarande tullunionsavtal med Andorra och San Marino som med Turkiet.

Vi meddelar när felet har åtgärdats. Felet korrigeras senast hösten 2022 i samband med följande fas av förnyandet av tulldeklarationerna för import.

Mera information:

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering