Hoppa till innehåll

Ändringar i Tullens system 13.2.2021 – information till meddelandedeklaranter

Utgivningsdatum 4.2.2021 15.36
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 13.2.2021. I deklarationerna för tullagring börjar man tillämpa meddelandebeskrivningarna för import, andra fasen. Meddelandedeklaranterna vid tullagring ombes beakta följande ändringar.

UTU-systemet, lagring i tullager

Nya egenskaper:

  • bilagor lämnas in genom meddelandedeklarering
  • aktörens natur (deklarant, ombud och importör) ska anges
  • koden för ytterligare uppgifter 00500 används inte längre: importören ska alltid anges
  • förfarandet ska anges i anmälan av varors ankomst
  • ogiltigförklaring begärs vid meddelandedeklarering med ett eget meddelande om begäran om ogiltigförklaring
  • angivande av tillståndshavare ändras tekniskt
  • angivande av förvaringsplats ändras tekniskt
  • varukodens struktur ändras tekniskt
  • extra mängdenhetens struktur ändras tekniskt

Systemändringarna som versionsbytet förorsakar kan göra meddelandetrafiken långsammare och medföra att antalet felaktiga meddelanden ökar, vilket innebär att deklarationer lyfts upp till Tullens handläggning oftare än normalt och därför kan svarstiderna tillfälligt bli längre. Vi beklagar olägenheten som ändringarna medför.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
Prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar i Tullens system
Prenumerera på Tullens nyhetsbrev
Prenumerera på Tullens meddelanden

Kundmeddelande