Hoppa till innehåll

Till Sverige eller Estland på höstlovet? Kontrollera restriktionerna i förväg

Utgivningsdatum 16.10.2023 9.00
Pressmeddelande

Det är bra för resenärer att komma ihåg att man inte kan ta med sig vad som helst och hur mycket som helst från Sverige eller Estland till Finland även om dessa länder hör till EU. Införsel av t.ex. kött av vildsvin omfattas av restriktioner. Särskilt för dem som reser med sällskapsdjur lönar det sig att ta reda på restriktionerna redan innan resan.

I Sverige har afrikansk svinpest konstaterats, vilket medför restriktioner och rekommendationer för införsel av svin- och vildsvinkött.  För närvarande får man inte alls föra in egenjagat vildsvin till Finland från smittzonen i Fagersta i Sverige.

Estland och de övriga baltiska länderna utgör ett smittområde för afrikansk svinpest. Från dessa länder får en privatperson i regel inte för eget bruk föra in svin- eller vildsvinsköttprodukter, om dessa inte är försedda med ett ovalt EU-identifieringsmärke.

Livsmedelsverket rekommenderar därför att köttprodukter innehållande svin- eller vildsvinskött inte alls förs in till Finland som proviant eller gåvor från de EU-länder där afrikansk svinpest har konstaterats.

- Innan resan är det bra att noggrant bekanta sig med införselrestriktionerna på Tullens och vid behov på andra myndigheters webbplatser. På detta sätt kan man undvika otrevliga överraskningar när man återvänder hem, betonar tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen.

Hunden med på resan – kom ihåg identifieringsmärkning, rabiesvaccinering och behandling mot echinococcus

Alla resande sällskapsdjur ska ha en giltig vaccination mot rabies. Sällskapsdjuren ska vara id-märkta med ett mikrochip som injicerats före rabiesvaccinet. Också en klart läsbar tatuering godtas som id-märkning, om tatueringen gjorts före den 3 juli 2011.

Hundar som kommer från Sverige eller Estland till Finland behöver behandlas mot echinococcus minst 1 dygn (24 h) och högst 5 dygn (120 h) innan inresan till Finland. Om resan varar under 24 timmar är engångsmedicineringen alltså inte möjlig. För korta eller upprepade resor är det bra att diskutera med en veterinär om att använda en s.k.  28-dygnsregel.  Medicineringen mot echinococcus genomförs alltid av en veterinär som ska anteckna det givna läkemedlet i sällskapsdjurspasset eller hälsointyget.

Veterinärmedicinska läkemedel får föras in i landet om sällskapsdjuret är med. Veterinärmedicinska läkemedel får inte föras in i landet om sällskapsdjuret inte är med.

Alkohol, tobak, snus och läkemedel

Vid införsel av alkohol från Sverige är det av betydelse om man kommer till Finland med en Sverigebåt via Åland eller på något annat sätt. Från en Sverigebåt som går via Åland får du föra in alkoholdrycker skattefritt i samma mängd som från områden utanför EU. Du kan alltså skattefritt föra in högst 16 liter öl och 4 liter icke-mousserande vin och därutöver 1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) eller 2 liter andra alkoholdrycker (under 22 %).

När man kommer med båt från Estland till Finland omfattas alkoholdrycker av samma bestämmelser som när man kommer från EU-länder.

Restriktionerna enligt tobakslagen för resandeinförsel av tobaksprodukter, nikotinvätskor, örtprodukter för rökning och snus varierar enligt produkt. Resandeinförseln begränsas även av skattebestämmelserna, när produkter förs in från Åland eller från en Sverigebåt som går via Åland.

Vid inresa från Sverige eller Estland till Finland kan du för eget bruk föra in läkemedelspreparat (recept- och egenvårdsläkemedel) i en mängd som högst motsvarar ett års förbrukning. Du kan endast föra med dig egna receptläkemedel som ordinerats till dig.

Mera information

Resandeinförsel av alkohol
Resandeinförsel av tobaksprodukter
Sällskapsdjur med på resa

Mediemeddelande