Hoppa till innehåll

Privatpersoner kan förtulla elektroniskt också andra försändelser än postförsändelser – i undantagsfall kan man förtulla smidigt med blankett eller på tullkontoret

Utgivningsdatum 7.3.2022 9.48 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 9.36
Pressmeddelande

Största delen av Tullens kunder använder Tullens e-tjänster och förtullar sina försändelser själv. I januari gjordes redan mer än 99 procent av privatpersoners förtullningar i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Fastän volymerna i näthandeln vuxit är det få som längre besöker ett tullkontor för att förtulla sina försändelser. Det går snabbast och smidigast att förtulla elektroniskt.

Varor transporteras utöver av Posten också av många andra transportföretag. Merparten av privatkunderna förtullar redan också dessa försändelser elektroniskt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner där största delen av varorna kan förtullas smidigt och lätt hemifrån. I de fall där det inte är möjligt att förtulla elektroniskt kan kunden förtulla försändelsen med en blankett t.ex. på ett tullkontor.  

- Förtullningen lyckas vanligen alltid elektroniskt hemifrån eller som en blankettförtullning på ett tullkontor, när kunden vill förtulla själv.  Vi lämnar inte kunderna i sticket.  Försändelsen kan förtullas med oss, fastän det inte är möjligt för kunden att förtulla elektroniskt. Om kunden behöver hjälp eller om hen inte har elektroniska apparater, bistår vi även framöver hen vid våra kundserviceställen som erbjuder förtullningstjänster, berättar tullöverinspektör Nadja Painokallio

På tullkontor kan man förtulla levande djur, flyttgods, urnor, diplomatförsändelser eller vissa andra varor som importerats för särskilda situationer, t.ex. varor som förs in tillfälligt för en mässa.  

Det finns alternativa sätt att förtulla

Användningen av Importförtullningstjänsten för privatpersoner förutsätter nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om kunden av någon orsak inte kan göra förtullningen elektroniskt, kan förtullningen göras på något alternativt sätt. Man kan till exempel befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen för sin räkning eller köpa förtullningen som en tjänst av transportfirman. Om kunden har något slags funktionshinder, såsom en synskada, kan en tulltjänsteman vid tullkontoret hjälpa kunden att fylla i deklarationen.

Fastän kunden inte har någon apparat som behövs för den elektroniska förtullningen, kan kunden göra förtullningen på tullkontoret med en dator som är avsedd för kundernas bruk. Tullens personal ger vid behov handledning i användningen av tjänsten.  

Mera information om alternativa sätt att sköta tullärenden finns på Tullens webbplats.

Mera information
Nadja Painokallio, tullöverinspektör, tfn 040 332 7577, e-post: nadja.painokallio(at)tulli.fi

Webbnyhet