Hoppa till innehåll

Ukraina ansluter sig till T-transiteringsområdet 1.10.2022

Utgivningsdatum 13.9.2022 15.21 | Publicerad på svenska 3.10.2022 kl. 10.59
Pressmeddelande

Ukraina börjar tillämpa konventionen om gemensam transitering 1.10.2022. Detta innebär att varor kan transporteras till Ukraina vid T-transitering på samma sätt som till de övriga länderna som tillhör det gemensamma transiteringsområdet. Länderna som omfattas av gemensam transitering efter denna ändring är, utöver EU-länderna, Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien och Ukraina.

Uppdatera tillståndet till samlad garanti, borgensförbindelserna och TC-intygen

Om en innehavare av samlad transiteringsgaranti vill transitera varor till Ukraina, ska tillståndet till samlad garanti vid transitering kompletteras att omfatta Ukraina som nytt land där garantin är giltig. Ansök om tillståndsändring i Tullens tjänst Tillstånd.

När tillståndet till samlad garanti har uppdaterats, ska tillståndshavaren kontakta sin egen borgensman och be att borgen uppdateras. Detta behöver dock inte göras om Tullen har beviljat tillståndshavaren befrielse från ställande av garanti. De tillståndshavare som önskar komplettering med Ukraina ska också lämna TC-intygen om samlad garanti till Tullen för uppdatering. Skicka de uppdaterade borgensförbindelserna samt de TC-intyg som ska uppdateras till adressen: Tullen, Garantitullkontoret, PB 261, 65101 Vasa.

Mera information:

Garantier

yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering