Hoppa till innehåll

Garantier

Företag kan importera varor från länder utanför EU utan eller med garantier.  

Garanti är obligatorisk vid följande förfaranden:

  • lagring i tullager
  • aktiv förädling
  • passiv förädling
  • lagring
  • transitering
  • slutanvändning (end use) och
  • tillfällig införsel.  

Ingen garanti krävs för export, för deklarering vid införsel och utförsel (AREX).  

Med garantierna säkerställs betalningen av den tullskuld som uppkommit eller eventuellt uppkommer vid tullförfarandet.  Vanligtvis måste företag inte själva ställa en garanti om ombudets garanti används. Läs mer: Ombud i tullärenden   

Två typer av garantier

Det finns två typer av garantier i tullverksamhet:

Om ett företag idkar regelbunden och ekonomiskt betydande importverksamhet från länder utanför EU rekommenderas det att företaget använder sig av samlad garanti, vilket är obligatoriskt vid vissa förfaranden. 

Samlad garanti kräver tillstånd

Den samlade garantin kan vara i kraft i Finland (nationell) eller i hela EU. Både den nationella garantin och den EU-omfattande garantin kräver tillstånd till samlad garanti samt tillstånd till anstånd med betalning, med vilket företaget får mera tid för betalning av tullskulden. Läs mer om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning och om hur man ansöker om dem.