Garantier

För ett företag som regelbundet transiterar varor eller idkar ekonomiskt betydande import från länder utanför EU lönar det sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

Hur ansöka tillstånd till samlad garanti?

Fyll i en elektronisk ansökan

Skicka ansökan till Tillståndscentralen

TULLI.FI
TULLI.FI

Tullens bedömning

Tillståndsbeslut

TULLI.FI
TULLI.FI

Tillställande av garanti

Ibruktagande av tillståndet

TULLI.FI

Mer på denna webbplats


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag