Hoppa till innehåll

Tillverkar du glasfibergarn eller importerar du glasfibergarn från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 19.2.2024 11.16
Pressmeddelande

Kommissionen inleder på grund av ett klagomål den fått en undersökning av om antidumpningstullar borde införas vid import av kinesiskt glasfibergarn. Undersökningen gäller glasfibergarn som klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 13 00 och ex 7019 19 00 (Taric-nummer 7019 13 00 10, 7019 13 00 15, 7019 13 00 20, 7019 13 00 25, 7019 13 00 30, 7019 13 00 50, 7019 13 00 87, 7019 13 00 94, 7019 19 00 30 och 7019 19 00 85).

Mera information om undersökningen finns i kommissionens tillkännagivande C/2024/1484, 16.2.2024. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar