Hoppa till innehåll

Infotillfälle för systemutvecklare om de nya meddelandebeskrivningarna för exportdeklarationer 15.12.2021

Utgivningsdatum 29.11.2021 9.00
Pressmeddelande

Exportdeklarationerna förnyas i mars 2023. De nuvarande exportdeklarationerna och anmälan om ankomst till utförselstället ersätts med deklarationer med nya datainnehåll som inges till Tullens nya tullklareringssystem. Den första versionen av meddelandebeskrivningarna har publicerats på Tullens webbplats.

Vi ordnar ett infotillfälle för systemutvecklare som ett videomöte via Skype 15.12.2021. Anmäl dig till tillfället senast 13.12.2021 per e-post till UCC(at)tulli.fi.

Infotillfällets program
09.30–09.45    Öppning av tillfället och meddelandebeskrivningarnas framställningssätt
09.45–10.30    Meddelanden och exempel på deras användning
10.30–10.35    Paus
10.35–11.15    Datainnehållen i exportdeklarationen och anmälan om ankomst till utförselstället
11.15–11.30    Diskussion och avslutning av tillfället

Tillfället ordnas på finska. Materialet publiceras också på svenska. Meddela oss om ert företag har behov av ett tillfälle som ordnas på engelska.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering