Hoppa till innehåll

Genomförandeförordningen om övergångsperioden för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna trädde i kraft 16.9.2023 (uppdaterad19.9.2023)

Utgivningsdatum 19.9.2023 13.14
Pressmeddelande

Genomförandeförordningen om praxis under övergångsperioden för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna publicerades i Europeiska unionens officiella tidning L228 15.9.2023 och den trädde i kraft 16.9.2023. Övergångsperioden börjar 1.10.2023 och slutar 31.12.2025. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i genomförandeförordningen.

Förordningenom inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 16.5.2023 och den trädde i kraft 17.5.2023.

Utöver arbetet med EU-författningarna pågår också beredningen av ny nationell lagstiftning, som är avsedd att träda i kraft vid ingången av år 2024.

Mera information om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna på Tullens webbplats

Kontrollera CBAM-produkterna och anvisningarna för importörer på vår webbsida om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna
Prenumerera på nyhetsbrev om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna till din e-post

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. Mekanismen medför nya skyldigheter för importörer, t.ex. rapportering under övergångsperioden och fr.o.m. år 2026 köp av CBAM-certifikat.

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande