Hoppa till innehåll

Bevis på unionsstatus för bulkvaror (uppdaterat 21.3.2024)

Utgivningsdatum 21.3.2024 8.16 | Publicerad på svenska 21.3.2024 kl. 13.41
Pressmeddelande

Uppdaterad information: Begäran om bestyrkande/registrering kan också lämnas in efter fartygets avgång. I vårt meddelande av 13.3 berättade vi att begäran ska lämnas in före fartygets avgång.

Uppgifter som ingetts i systemet för bevis för unionsstatus (PoUS) kan inte korrigeras i efterhand och därför kan den faktiska lastade kvantiteten av bulkvaror inte korrigeras efter lastningen. Därför kan begäran om bestyrkande/registrering av unionsstatus för bulkvaror också lämnas in först efter lastningen, när den slutliga lastade kvantiteten är känd. Sådana bulkvaror kan exempelvis vara flytande varor och spannmål.

I dessa fall ska man lämna in en förhandsuppgift om lastning för Tullens eventuella kontroller. Anmälan ska lämnas in till Tullen per e-post till adressen pous(at)tulli.fi innan lastningen inleds. Ange ”Ennakkotieto tavaroiden lastaamisesta” (Förhandsuppgift om lastning av varor) som ämne för e-postmeddelandet och ange följande uppgifter i meddelandet:

  • anmälarens namn 
  • tillståndets nummer, om förhandsanmälan inlämnas av en godkänd utfärdare
  • lastningsplats och tidpunkt då lastningen inleds
  • fartyg på vilket varorna ska lastas
  • beskrivning och uppskattad kvantitet av varorna som ska lastas
  • LRN-referensnummer (kundens egen referens).

Förhandsuppgiften kan vid behov innehålla uppgifterna om flera lastningar t.ex. under en vecka.

I systemet för bevis för unionsstatus (PoUS) ska man i begäran om bestyrkande/registrering ange samma LRN-referensnummer som i den förhandsanmälan om lastning som inlämnats per e-post. I detta fall är begäran om bestyrkande/registrering av unionsstatus inte inlämnad i efterhand, förutom om begäran har lämnats in efter fartygets avgång.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering