Hoppa till innehåll

Tullen har som mål att ta förnyade importtulldeklarationer i bruk 19.4.2021

Utgivningsdatum 2.3.2021 10.00
Pressmeddelande

De tulldeklarationer för import som inges av företag för varor som ska övergå till fri omsättning förnyas i april 2021.  Det preliminära målet är att ta en ny e-tjänst i bruk på Tullens webbplats den 19 april 2021. Därefter kan företag inge de förnyade importdeklarationerna elektroniskt i tullklareringstjänsten eller genom direkt meddelandedeklarering till tullklareringssystemet.

Meddelandekunderna börjar inge förnyade deklarationer 19.4–31.5.2021

För att ditt företag ska kunna övergår till att använda meddelandedeklarering till det nya tulklareringssystemet, ska företaget 

  • anskaffa eller uppgradera en programvara
  • ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering och
  • testa de nya meddelandena med Tullen 

Meddelandekunderna övergår till att inge förnyade deklarationer stegvis enligt en tidtabell som bestäms med Tullen. Alla meddelandekunder ska övergå till att använda de förnyade deklarationerna senast 31.5.2021. Därefter tar Tullen inte längre emot importtulldeklarationer av gammal modell, när en standardtulldeklaration med fullständiga uppgifter inges för varor som ska övergå till fri omsättning. Den nuvarande importförtullningstjänsten för företag förblir i bruk endast för förenklade deklarationer samt för deklarationer för aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel. 

Dagen för ibruktagandet fastställs i mars

Tullen fastställer före utgången av mars den egentliga dagen då den nya tullklareringstjänsten tas i bruk.

Inloggningen i tjänsten sker med Suomi.fi-koder med fullmakten ”Tullklarering”. Elektronisk deklarering förutsätter att både importören och ombudet har ett EORI-nummer.

Mera information: UCC(at)tulli.fi 

Kundmeddelanden:
Importtulldeklarationerna för företag förnyas i april 2021
Meddelandekund vid import: visst har du sökt det nya tillståndet till meddelandedeklarering?

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering