Hoppa till innehåll

Programutvecklare och meddelandedeklaranter: övergångsregler tillämpas på de nya transiteringsdeklarationerna under perioden 18.11.2023–21.1.2025

Utgivningsdatum 7.11.2023 14.40 | Publicerad på svenska 8.11.2023 kl. 9.55
Pressmeddelande

Nya transiteringsdeklarationer tas i bruk 18.11.2023. Meddelandekunderna ska ta i bruk det nya transiteringsdeklarationsmeddelandet (FI015) och meddelandet om begäran om korrigering av transiteringsdeklarationen (FI013) senast 18.12.2023. Meddelandena om mottagande vid transitering ska dock tas i bruk genast 18.11.2023.

Ibruktagandet av meddelandena sker med övergångsregler. Kommissionen har lagt fram att de slutliga reglerna ska träda i kraft 22.1.2025. Denna tidtabell är tills vidare endast ett förslag. Det slutgiltiga beslutet i ärendet tas när EU godkänner den nya förordningen om EU:s arbetsprogram.

Testning av slutliga regler hösten 2024

De tekniska begränsningarna för vissa uppgifter som ska anges i meddelandena (t.ex. teckenantal, repeterbar uppgift) ändras när de slutliga reglerna införs. Som följd av detta ska programvaruhusen och tjänsteleverantörerna ännu genomföra småskalig testning med de slutliga reglerna.

Tullen informerar mer om denna testning senare.

Mera information:
Nya transiteringsdeklarationer införs först i november 2023 (kundmeddelande 21.6.2023)
Programutvecklare: nya transiteringsdeklarationer fr.o.m. 18.11.2023 med övergångsregler och senare med slutliga regler (kundmeddelande 21.6.2023)
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering