Hoppa till innehåll

Tilläggstullar vid import av vissa varor med ursprung i Förenta staterna fr.o.m. 1.5.2023

Utgivningsdatum 3.5.2023 8.35 | Publicerad på svenska 3.5.2023 kl. 9.16
Pressmeddelande

För vissa varor som importeras från Förenta staterna till EU har man sedan den 1 maj 2005 varit tvungen att betala en extra importtull, dvs. tilläggstull. Europeiska kommissionen ser årligen över hur stor tilläggstullen ska vara och för vilka varor den ska betalas.

Tilläggstullen är en värdetull på 0,164 procent fr.o.m. den 1 maj 2023. Den ska betalas för följande varor:

  • 0710 40 00 sockermajs
  • 6204 62 31 långbyxor och knäbyxor för kvinnor och flickor, andra än arbets- och skyddskläder, av denim
  • 8705 10 00 kranbilar
  • ex 9003 19 00 bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana artiklar, av oädel metall

Mera information:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/196 (kodifiering)
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/858
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering