Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka tullbefrielser eller autonoma tullkvoter kan sökas fr.o.m. 1.7.2022

Utgivningsdatum 19.10.2021 11.41
Pressmeddelande

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar för juliomgången 2022 i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter. Meddelande 2021/C 421/07 finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr L 421/18.10.2021.  

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielser söks finns upplagd på Europeiska kommissionens webbplats.

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 15 december 2021. På denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art att ha sitt möte.  

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status. 

Du kan läsa mer på engelska om förfarandet gällande tullbefrielser och autonoma tullkvoter på Europeiska kommissionens webbplats.

Mera information:
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi
Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling